Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Политика за личните данни

Обработка на лични данни:

 

    От 25.05.2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Този регламент има за цел да осигури защита на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС, както и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

    „Сенакс” ООД, в качеството си на администратор на лични данни събира единствено данни на лица за предоставянето на услугата, като ги пази отговорно и законосъобразно.

   

    С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че „Сенакс” ООД има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Потребителя, във връзка с регистрация за ползване на услугите на ESHOP.SENAX.BG. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва: име, фамилия, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в ESHOP.SENAX.BG. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез ESHOP.SENAX.BG участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

 

   Потребителят предоставя личните си данни доброволно. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от ESHOP.SENAX.BG.

   „Сенакс” ООД събира, обработва и съхранява информация от потребителите, представляваща лични данни, за целите на: идентифициране на потребителя, неговите потребности и интереси,  осигуряване на качествено и персонализирано обслужване,  предоставяне на информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и подпомагане на потребителите при ползването на ESHOP.SENAX.BG и предоставяните услуги и поддръжка, сключването и изпълнението на договори чрез интернет магазина E-SHOP.SENAX.BG, реализиране на законните права и интереси на  „Сенакс” ООД във връзка със сключените договори, за участие в игри, промоции и томболи, организирани от „Сенакс” ООД, за статистически цели и др. Информацията се съхранява в базата данни на ESHOP.SENAX.BG, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

 

   С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си за обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: support@senax.bg.

 

   С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните данни да могат да бъдат разкривани и предоставяни на: лица, имащи качеството „обработващ лични данни”, съхраняващи на законно основание данни относно неговата платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица с оглед изпълнение на задълженията на „Сенакс” ООД към потребителя по сключени договори за доставка.

 

   С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от потребителяза ползване на услугите на E-SHOP.SENAX.BG, се приема, че потребителят е предоставил доброволно информацията за себе си, че е запознат с информацията, предоставена от „Сенакс” ООД и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани по посочените  в Общите условия начини.

 

Информация за защита на личните данни и адрес за кореспонденция:

гр. София, ж.к. Дружба2, бул.„Проф. ЦветанЛазаров”92

Телефон: 02 943 33 56

E-mail:  dpo@senax.bg

Кошница

Кошницата е празна.